Home Guy Cools Covid-19 Team Kinesitherapie Manuele therapie Mulligan Concept Contact
Guy Cools | kinesitherapeut & manueel therapeut Meerleseweg 39 2321 Meer  03 315 87 89


Beste patiënten,

Graag willen we vragen onderstaande aandachtspunten te volgen:Algemeen


Niet alleen voor jullie eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van onze therapeuten en de andere (kwetsbare) patiënten. Indien wij ziek worden, zijn wij verplicht ons voor COVID-19 te laten testen en de praktijk tijdelijk te sluiten tot we de testresultaten hebben.


Wat vragen we van u op de dag van de afspraak?Welke maatregelen nemen we zelf nog extra in acht?Hoe kan hulp op afstand gegeven worden?

Uitleg via de telefoon of via een videoconsult kan zeker nuttig zijn. Via telefoon of via een beveiligde webapplicatie kunnen we mekaar zien en spreken. Dit laat toe een eerste analyse te maken van uw gezondheidsprobleem, oefeningen aan te leren en samen door te nemen, u te begeleiden en op te volgen.

Neem contact op met ons om zo’n videoconsult in te plannen of bij verdere vragen.


Alvast bedankt om deze maatregelen in acht te nemen. Zodoende kunnen we de komende weken de praktijk geopend houden en alles vlot laten verlopen.


Samen staan we sterk tegen het coronavirus.


Aanmoedigende groetjes van jullie kinesitherapeuten,


Guy Cools & Lesley Van Loon


Covid-19 maatregelen

© de Guy Cools 2019 . Eigen website? Surf naar www.tin-design.be